Detail | Educatieve tentoonstelling Van Steedje naar Stad


Van: 04-04-2014 16:00:00

Tot: 01-06-2014 17:00:00

 

Educatieve tentoonstelling 'Van Steedje naar Stad' 

Aanmelden kan nog steeds. Er zijn nog plekken beschikbaar!

Ook in 2014 houdt het Stadsmuseum Doetinchem weer een educatieve tentoonstelling voor de basischolen uit de regio. Het thema is deze keer het ontstaan van de stad Doetinchem. De tentoonstelling is getiteld: 'Van Steedje naar Stad' en start bij de prehistorie om te eindigen bij de moderne tijd. Leerlingen gaan in groepjes met een opdrachtenboekje langs 5 thema's. Leerkrachten kunnen hun klassen nog opgeven voor een rondleiding, via info@stadsmuseumdoetinchem.nl en kijken voor een aanmeldformulier hier. De tentoonstelling zal zijn van 4 april tot en met 1 juni 2014.

 grutpoort

'Van Steedje naar Stad' vertelt over het ontstaan van de stad Doetinchem en is afgestemd op de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. Er worden verschillen perioden uit de geschiedenis belicht. De tentoonstelling is opgebouwd in 5 thema’s, te weten: Prehistorie en vroegere volkeren tot ongeveer 800, Ontstaan van de stad, Bewoners en het leven in de stad, Ontwikkeling industrie, onderwijs en vervoer van ca. 1800-1950, Moderne tijd ontwikkelingen na 1950. De leerlingen worden in vijf groepjes opgedeeld en doorlopen de tentoonstelling met een boekje met vragen en opdrachten. De rondleiding zal ca. 1½ uur in beslag nemen. De kosten bedragen € 2,00 per leerling (incl. opdrachtenboekje). Begeleiders zijn gratis.

 

Op de tentoonstelling komen de leerlingen bij elke onderwerpen verschillende voorwerpen tegen. Zo zijn er bij de prehistorie archeologische vondsten, zoals scherven van potten en pijlpunten. Wordt bij het ontstaan van de stad onder andere gekeken naar de verschillende schrijfwijzen van de naam Doetinchem en de bouw van de stadsmuur en komt bij bewoners en leven in de stad aan bod wat er verkocht wordt op een middelweeuwse markt en welke kleding er werd gedragen. De tentoonstelling en het opdrachtenboekje zijn samengesteld door vrijwilligers van de educatiewerkgroep van het Stadsmuseum Doetinchem.

leerlingen

 

Naar het agenda overzicht