Word donateur van het Stadsmuseum Doetinchem


Voor iedereen die het Stadsmuseum Doetinchem een warm hart toedraagt of het museum regelmatig bezoekt, is het interessant om donateur te worden. Donateurs hebben een streepje voor op andere bezoekers. Het meest in het oog springende voordeel van een donateur is de gratis toegang tot het museum voor maximaal twee personen. Ook ontvangt de donateur een uitnodiging voor de opening van tentoonstellingen.

 

Donateurs


Het Stadsmuseum Doetinchem is zich bewust van haar ‘rentmeesterschap’. Cultuur en geschiedenis bewaren voor het nageslacht. Dat is een belangwekkende taak van het Stadsmuseum. Het Stadsmuseum Doetinchem voldoet aan de eisen van ‘Geregistreerd Museum’.