Stadsmuseum Doetinchem ontvangt een gemeentelijke subsidie en is bovendien aangewezen op particuliere ondersteuning. Er zijn al veel mensen, bedrijven en organisaties die het Stadsmuseum Doetinchem een warm hart toedragen. Omdat zij ook vinden dat het bewaren en conserveren van de collectie een belangrijke taak is. Een taak voor nu en de toekomst!

 

Vriendenkring


Donateurs en sponsors hebben een speciale positie binnen het Stadsmuseum Doetinchem.
Ze worden nauw betrokken bij alle activiteiten.