Esther Ruesen is de directeur van de stichting. Samen met het bestuur draagt de directeur zorg voor de exploitatie, visie en missie van het Museum, de VVV en de Kunstuitleen.
De administratie wordt verzorgd door Ardi Derksen.

 

ANBI


Gegevens ANBI

 

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vindt u een aantal gegevens.

 

Naam: Stichting Stadsmuseum Doetinchem

 

RSIN/fiscaalnummer: 805997428

 

Contactgegevens:
Burgemeester van Nispenstraat 2

7001 BS Doetinchem

0314-335557

info@stadsmuseumdoetinchem.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. M.D. Penninkhof,

Mevr. J.C.M. Schaaps,

Dhr B.M. de Kruijk,

Mevr. G.J.H. Brethouwer,

 

Beleidsplan: klik hier

 

Beloningsbeleid: Er is geen sprake van een vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers.

 

Doelstelling:
Het Stadsmuseum Doetinchem bewaakt, beheert, verzamelt en maakt het unieke culturele erfgoed (historie en kunst) van Doetinchem en omgeving op educatieve wijze, voor iedereen toegankelijk omdat zij overtuigd is van de kracht van dit erfgoed, dat inspireert, verrijkt en verbindt. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, zet het Stadsmuseum verschillende kanalen in en streeft ernaar het cultuurhistorisch centrum van de stad en haar omgeving te worden.

 

Jaarverslag: klik hier voor het jaarverslag 2012

                     klik hier voor het jaarverslag 2013

                     klik hier voor het jaarverslag 2014
                     klik hier voor het jaarverslag 2015

                     klik hier voor het jaarverslag 2016

                       klik hier voor het jaarverslag 2017

                     klik hier voor het jaarverslag 2018

                     klik hier voor het jaarverslag 2019
                     

 

Financiële verantwoording: klik hier voor de staat van baten en lasten 2012

                                            klik hier voor de staat van baten en lasten 2013
                                                klik hier voor de jaarrekening van 2014
                                            klik hier voor de jaarrekening van 2015
                                            klik hier voor de jaarrekening van 2016

                                            klik hier voor de jaarrekening van 2017

                                               klik hier voor de jaarrekening van 2018

                                               klik hier voor de jaarrekening van 2019
                                               klik hier voor de jaarrekening van 2020