Het Stadsmuseum Doetinchem is naast subsidie van de gemeente en haar eigen inkomsten, afhankelijk van bijdragen van de vrienden van het museum en van projectsponsoren. Zonder de steun van velen is het voortbestaan van het museum niet mogelijk.

Vriendenkring


De Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Doetinchem, opgericht per 1 januari 2018, ondersteunt het beleid van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem.

Doelstelling:

De Stichting Vrienden (SV) van het Stadsmuseum Doetinchem, heeft als doel zoveel mogelijk mensen te binden aan en te enthousiasmeren voor het Stadsmuseum, om het museum zowel financieel als organisatorisch te kunnen steunen.

 

Als vriend helpt u om allerlei aanvullende voorzieningen te realiseren dit kan variëren van steun aan mooie exposities, tot het inrichten van onderdelen in het museum en het aanvullen van onze vaste collectie.

 

De ANBI-status van de 'Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Doetinchem' maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geefwet. De status geeft de Vriendenstichting ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan.

 

Vrienden hebben vele voordelen zoals, gratis toegang tot het museum en ontvangen een uitnodiging voor elke opening of activiteit.
Vrienden ontvangen ook twee maal per jaar de VriendenNieuwsbrief.

 

Naam:            Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Doetinchem

Telefoon:        0314-335557

Website:         www.stadsmuseumdoetinchem.nl

Email:             vriendenstadsmuseum@gmail.com

 

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Stadsmuseum Doetinchem bestaat uit:

  • Maaike Kool, voorzitter.

  • Hans van den Brink, penningmeester.

  • André van de Burgt, secretaris.

IBAN:                 NL48 RABO 0166 1879 33

KvK-nummer:     70445362
RSIN/fiscaalnummer: 858320198
Beloningsbeleid: Er is geen sprake van een vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers.


Downloads:

Beleidsplan van de vrienden van het stadsmuseum.

Aanmeldformulier vrienden van het stadsmuseum.

Tarieven 2018 vrienden van het stadsmuseum

Jaarverslag en financiële verantwoording volgen in 2019

 

Sponsors

Bezoekers of bedrijven met interesse voor het culturele erfgoed van Doetinchem en directe omgeving kunnen bijdragen aan het behoud van de prachtige en waardevolle collectie. Het sponsoren van een tentoonstelling is uiteraard een mogelijkheid. Maar ook andere vormen van cultureel ondernemerschap en samenwerking zijn wenselijk.


Neem voor meer informatie contact op met Esther Ruesen via e-mail of telefoon: 0314 - 335557