Het Stadsmuseum Doetinchem is naast subsidie van de gemeente en haar eigen inkomsten, afhankelijk van donateurs en sponsors. Zonder de steun van velen is het voortbestaan van het museum niet mogelijk.

Vriendenkring


Stadsmuseum Doetinchem ontvangt een gemeentelijke subsidie en is bovendien aangewezen op particuliere ondersteuning. Er zijn al veel mensen, bedrijven en organisaties die het Stadsmuseum Doetinchem een warm hart toedragen. Omdat zij ook vinden dat het bewaren en conserveren van de collectie een belangrijke taak is. Een taak voor nu en de toekomst!

 

Donateurs 

De steun van donateurs betekent heel veel voor het Stadsmuseum, zonder uw financiele steun kunnen wij onze mooie projecten in Het Oude Postkantoor niet realiseren. Wij hopen dat ook u er voor kiest onze instellingen te steunen.

 

Om kosten te kunnen besparen willen wij de communicatie met donateurs zoveel mogelijk via e-mail verzorgen. Daarom ontvangen wij bij uw aanmelding altijd graag uw e-mailadres. Mocht u niet over e-mail beschikken, dan verzorgen wij de communicatie natuurlijk per post.

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op via 0314-335557 of info@stadsmuseumdoetinchem.nl


Eenmalige donatie

Uiteraard kunt u ons ook steunen door een eenmalige donatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons of uw donatie overmaken op NL48RABO0166187933 t.n.v. Het oude postkantoor onder vermelding van donatie.

 

Sponsors

Bezoekers of bedrijven met interesse voor het culturele erfgoed van Doetinchem en directe omgeving kunnen bijdragen aan het behoud van de prachtige en waardevolle collectie. Het sponsoren van een tentoonstelling is uiteraard een mogelijkheid. Maar ook andere vormen van cultureel ondernemerschap en samenwerking zijn wenselijk.


Projectsponsor van ‘De Parels van de Achterhoek’:

 • Gemeente Doetinchem
 • Grafistar, Lichtenvoorde.
 • Multi Ratio, Doetinchem.
 • Rabobank Coöperatiefonds, Doetinchem.
 • Stichting De Armenkorf,  Terborg.
 • Preduxion, Doetinchem.     
 • Stichting Het Plantenfonds, Winsum.

Projectsponsor van ‘Buiten het Ei’.

 • Historische Vereniging Deutekom
 • Provincie Gelderland
 • Gemeente Doetinchem
 • Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven
 • IDEE fabriek, Arnhem
 • Gemeente Spaarbank Doetinchem
 • Prins Bernhard Cultuurfonds, Arnhem

Neem voor meer informatie contact op met Saskia Bruil via e-mail of telefoon: 0314 - 335557